<
APRIL-2019
>
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
1
EASTER SUNDAY
BIRTHDAYS
MR. V E CHERIAN
MR. P T THOMAS
2 3
4
BIRTHDAYS
MS. JUHY THOMAS
5
WEDDING ANNIVERSARY
MR. K C CHACKO & MRS. ANJU
6 7
8
BIRTHDAYS
MS. CONCESSIA MATHEW
9
BIRTHDAYS
MR. BABU SAMUEL
10 11
12
BIRTHDAYS
MS. SEYLINA VERGHESE
13
14
BIRTHDAYS
MR. MERVIN DENZIL
15 16
17WEEKLY COTTAGE PRAYER
18 19 20 21
22
BIRTHDAYS
MRS. LEELAMMA OOMMEN
23
24WEEKLY COTTAGE PRAYER
WEDDING ANNIVERSARY
MR. GEORGE CHRISTUDAS & MRS. VASANTHA
25
BIRTHDAYS
MR. JOY ALEX JOSEPH
26
BIRTHDAYS
MR. K C CHACKO
KUMARI. CHRISTNE BIJU
27
BIRTHDAYS
MR. SHIBU OOMMEN
28
WEDDING ANNIVERSARY
MR. VINODKUMAR & MRS. LIZY
29 30           
Websolutions by: MMC
 
Copyright © 2018 Methodist Malayalam Church. All Rights Reserved.