<
JUNE-2019
>
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
         
1
BIRTHDAYS
MR. V K THOMAS
2
3
4
BIRTHDAYS
MS. GINSU MATHEW
5
BIRTHDAYS
MRS. JEENA NIJO
WEDDING ANNIVERSARY
MR. P I OOMMEN & MRS. VALSAMMA
6
WEDDING ANNIVERSARY
MR. T V JOHN & MRS. ANNAMMA
7
BIRTHDAYS
KUMARI. ABISHA ANAND
8 9
10 11
12WEEKLY COTTAGE PRAYER
13
14
BIRTHDAYS
MR. MAYANK CHACKO
15 16
17
WEDDING ANNIVERSARY
MR. M J THOMAS & MRS. MARIKUTTY
18
19
WEDDING ANNIVERSARY
MR.SHIBU OOMMEN & MRS. MERCY
20
21
BIRTHDAYS
KUMARI. SIAN SYLVESTER
22 23
24 25 26 27
28
BIRTHDAYS
MRS. VASANTHA GEORGE
MR. SANTOSH SAGAR
29
BIRTHDAYS
MR. ROBIN RAJAN
30
BIRTHDAYS
MRS. ALEYAMMA CHACKO 
Websolutions by: MMC
 
Copyright © 2018 Methodist Malayalam Church. All Rights Reserved.