<
OCTOBER-2019
>
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
 
1
BIRTHDAYS
MR. K C BABU
2
BIRTHDAYS
MR. KEVIN DANIEL
3 4 5 6
7 8
9
BIRTHDAYS
MR. BIJI MATHEW
10 WEEKLY COTTAGE PRAYER
BIRTHDAYS
MRS. JENNI SONY
WEDDING ANNIVERSARY
MR. DENY BABU SAMUEL & MRS. DENCY
11
12
BIRTHDAYS
MR. PRINCE JACOB
13
14
15
BIRTHDAYS
MR. N K JAMES
MR. DENI BABU SAMUEL
WEDDING ANNIVERSARY
MR. P I JOHN & MRS. ELIZABETH
16
17
BIRTHDAYS
MRS. MERCY SHIBU
18
BIRTHDAYS
MRS. HEMA POTHEN
19 20
21
22
BIRTHDAYS
MR. SAMUEL JOHN
23 24
25
WEDDING ANNIVERSARY
MR. MERVIN DENZIL & MRS.SALLY
26
BIRTHDAYS
MRS. MARYKUTTY KOCHUMMEN
MR. LIJU CHACKO
27
BIRTHDAYS
KUMARI. DIVINAH SONY
28 29 30 31       
Websolutions by: MMC
 
Copyright © 2018 Methodist Malayalam Church. All Rights Reserved.