<
JANUARY-2019
>
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
 
1
BIRTHDAYS
MR. K V OOMMEN
MRS. SALOMI RAJU
2WEEKLY COTTAGE PRAYER
3
BIRTHDAYS
MRS. SHYAMALA BABU
WEDDING ANNIVERSARY
MR.CYRIL CHERIAN & MRS.CAROLINE
4
BIRTHDAYS
MRS. SARAMA VARKEY
5
BIRTHDAYS
MR. JOSEPH OOMMEN
6
WEDDING ANNIVERSARY
MR.BIJU OOMMEN& MRS. MINI
7
WEDDING ANNIVERSARY
MR.V E CHERIAN & MRS. SUSAN
8
WEDDING ANNIVERSARY
MR.SAMUEL JOHN & MRS.SUSAN
9WEEKLY COTTAGE PRAYER
WEDDING ANNIVERSARY
MR. RAJIV KOCHUMMEN & MRS. TINA
10
11
BIRTHDAYS
MR.EMMANUEL BIJOY
12
BIRTHDAYS
MR. M K JACOB
13
14
BIRTHDAYS
MASTER. ZEPHAN SANTOSH
WEDDING ANNIVERSARY
MR.ALEX ABRAHAM & MRS.MONI
15
WEDDING ANNIVERSARY
MR.PREM WILLIAM & MRS. PUSHPA
16WEEKLY COTTAGE PRAYER
WEDDING ANNIVERSARY
MR.ANAND VERGHESE & MRS.BABITA
17WEEKLY COTTAGE PRAYER
18
WEDDING ANNIVERSARY
MR.LIJU CHACKO & MRS. JERIN
19 20
21 22
23WEEKLY COTTAGE PRAYER
24
BIRTHDAYS
MRS. PRATIKA ROBIN
25
BIRTHDAYS
MRS. MARIAMMA THOMAS
MR. TOJI SAMUEL
MRS.SICILY JACOB
WEDDING ANNIVERSARY
MR.JAMES KURIEN & MRS. ROSSA
26 27
28WEEKLY COTTAGE PRAYER
29
BIRTHDAYS
MRS. SHAILA SAMUEL
30WEEKLY COTTAGE PRAYER
31       
Websolutions by: MMC
 
Copyright © 2018 Methodist Malayalam Church. All Rights Reserved.